Saklı Cennet Ballar

Ballar

btn_satinal

Şifa ve afiyet niyetine bal

Bal, balarısının en önemli ürünüdür. Türk Gıda Kodeksi bal tebliğine göre " bal, bitki nektarlarının, bitkilerin canlı kısımlarının salgılarının veya bitkilerin canlı kısımları üzerinde yaşayan bitki emici böceklerin salgılarının bal arısı tarafından toplandıktan sonra kendine özgü maddelerle birleştirerek değişikliğe uğrattığı, su içeriğini düşürdüğü ve petekte depolayarak olgunlaştırdığı doğal ürün" olarak tanımlanmıştır.

Arılar bal yapımı için çiçekleri ziyaret ederken, sağladığı tozlaşma sayesinde gıdalarımızı oluşturan ürünlerin hem kalitelerinde hem de verimlerinde önemli artışlar sağlarlar. Kuzey Doğu Karadeniz Bölgelerinde, tarımsal bir uğraş ve üretim dalı olarak organik sözleşmeli arıcılarımızla bal üretimleri yapmak, ilk önemli faaliyet alanımızdır.

Üretim bölgelerimizden özellikle ARTVİN ilçeleri ve ARDAHAN ilçeleri zor coğrafi yapısı, zor iklim koşulları, göç veren az nüfusu ile sanayiye hiç uygun değildir. Dolayısı ile bu coğrafi bölgelerimiz, organik üretimler için bulunmaz bir sunumdur. Bu bölgede geni bozulmamış Saf Kafkas Arılarının, bu bölgenin ekolojik dengesinin ve biyolojik çeşitliliğinin sürdürülmesine katkısı büyüktür.

APİS MELLİFERA CAUCASİCA dünyada yetiştirilen ve ekonomik değere haiz olan 4 önemli arı ırkından biridir. Artvin Macahel ve Ardahan Posof gen merkezleridir. Bu bölgelerimizde bal üretimlerimizde, özellikle üç unsurun bütünlüğüne çok önem vermekteyiz.

1. Arının genetik kapasitesi
2. Zengin çiçek kaynakları
3. Yetiştiricinin deneyimleri

Saf Kafkas arı ırkının genetik kapasitesinin önemi

Saflığı bozulmamış bu tip arı kolonileri, genetik yapıları ile yaşadıkları çevrenin ortak ürünü olduklarından dolayı çok değerlidir. Zaten binlerce yıllık süreç içinde oluşmuş mevcut arı genetiğin önemi ve korunmasındaki esas özenin, amacı da budur. Çünkü üretimlerimizde kullanılan Saf Kafkas Arı lrkı, kuzey doğu Anadolu bölgelerinin yoğun sis tabakalarına, yağmurlarına, zorlu iklim şartlarına, genetik adaptasyonu sayesinde, arı faaliyetlerine izin verecek mevsim dönemlerini, nasıl bir mevsim geçirileceğini, çiçeklerin ne zaman nektar ve polen üreteceklerini ve orada kendisi için neyin tehlike yaratacağı bilgileriyle donanmıştır. Koloni geleceğini buna göre düzenler.

Bölgenin uygun ekolojisi ve arıcılık açısından önemli zengin floranın önemi

Arıcılık yapılan bölgelerin topografik özellikleri, iklim koşulları, bölgenin floristik zenginliğinde yer alan bitki türlerinin en belirleyici kaynağıdır.

Deneyimli arıcılar

Saf Kafkas lrkı Arıların, kalıtsal bilinçle üstün aktarımları olsa da, üretilen balın verimi, bol nektar ve polen veren floral kaynaklarla büyük oranda ilgilidir. Bu bölgedeki arıcılar ve arıcılığın şekli, verimin nitelik ve niceliğine de doğru oranda etki etmektedir. Bir bütün olarak arıları doğru kullanabilmek, doğru beslemek, sağlıklı olmalarını yönetmek de deneyimli arıcıların, bilgi ve tecrübelerini gerektirir. Temarı A.Ş Tema Vakfı' nın kırsal kalkınma projelerinde proje ortağıdır. "TEMA " ve " SAKLI CENNET' markaları TEMA VAKFI 'nın ve Temarı A.Ş.'nin müseccel markalarıdır. Bu ürünlerden elde edilen gelirlerin bir kısmı TEMA VAKFI ' na aktarılmaktadır.

Organik kestane balı

TEMA’ mız kestane balıdır. ARTVİN, özellikle Borçka ilçesi MACAHEL havzası ve Arhavi, Hopa, Murgul gibi diğer ilçeleriyle, bal yapan orman bitki örtüsü ve bozulmamış ekosistemiyle arıların vazgeçilmez SAKLI CENNET’ idir . Özellikle Macahel havzası, sadece Türkiye' nin değil, neredeyse tüm Avrupa' nın insan eli değmemiş tek ekosistemidir. ARTVİN' deki üretim sahalarımızın bakirliği ve geni bozulmamış SAF KAFKAS lRKl ARlLARl beraberliği, TEMA ve SAKLI CENNET markalı organik ballarımıza, ayrıcalıklı ve layık bir itibar kazandırmıştır. Kestane florası zenginliği ve SAF KAFKAS lRKl BALARlSl (APİS MELLİFERA CAUCASİCA) birlikteliği, bu bölgeyle özdeşleşmiş ve markalaşmıştır. Yoğun antiseptik özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendirir ve enerji verir.

Temarı A.Ş. Tema Vakfı' nın kırsal kalkınma projelerinde proje ortağıdır. "TEMA" TEMA VAKFl' nın "SAKLI CENNET" Temarı A.Ş.' nin müseccel markalarıdır. Bu ürünlerden elde edilen gelirlerin bir kısmı TEMA VAKFl 'na aktarılmaktadır.

Organik yayla balı

TEMA’nın yayla balıdır. Bizim, TEMARI Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına, Artvin' li organik sözleşmeli arıcılarımız, Artvin' de kestane nektarı bitince, kovanlarından kestane ballarını hasat ederek, Ardahan 'a çıkar ve orada yayla balı üretimi yaparlar. Ardahan yöresinin en önemli özelliği, yüksek rakımlı plato özelliği, yüksek nem oranı ve bağlı olarak bu yüksekliklerde yetişebilen bitki örtüsüdür. Alçak rakımlarda bulunmayan yüzlerce çiçek ve endemik bitki çeşidiyle inanılmazdır.

Kendine has aroması ve kimyasıyla TEMA ve SAKLI CENNET markalı organik yayla ballarımızın içeriğinde bir çoğu bala özgü, tamamı insan sağlığına faydalı 181 farklı madde vardır. Bundan dolayı dünya üzerinde, organik yayla balının etkilerini aynı anda veren bir başka besin maddesi veya ilaç tanımlanmamıştır. TEMA ve SAKLI CENNET markalı organik yayla ballarımız, uluslararası organik denetim firması İMO Control tarafından sertifıkalandırılmıştır.

Yayla balı ve polen

Artvin ili merkezi ve Şavşat – Ardanuç - Yusufeli gibi ilçeleri karaçalı hurma, üçgül kekik, korunga yonca gibi nektar ve polen kaynağı bitkileriyle zengindir. Saf Kafkas Arılarınca toplanan, bu ballar, toplandığı çiçeklerin her özelliğini taşırlar. Bitkilerin kokuları, tadları, aromatik ve tıbbi özellikleri, SAKLI CENNET YAYLA BALI' na geçerek, tüm güçlü şifa içeriğine değer katarlar.

Ardahan yöresinin en önemli özelliği bitki örtüsünün doğal üst sınırının çok yükseklere çıkabilmesidir. Bu yükseltinin getirisi olarak alçak rakımlarda bulunmayan, yüksek rakımlı yaylalarında, yüzlerce çiçek ve endemik bitki çeşidiyle muhteşemdir. Ardahan ilinin tüm meralarında bu çeşitliliğin beraberinde, ağırlıklı olarak üçgül, kekik, korunga, salvia, hardal, yabani yonca, kır yoncası, fiğ, adaçayı bitkisi arıların ağırlıklı olarak ziyaret ettiği çiçek yönüyle öne çıkar.Toprak bakirliğinin yanı sıra iklim ve yükseklik gibi coğrafi etkenlerle bu bitkilerin kendine has bir aroması, kimyası ve yadsınamaz faydalı tıbbi özellikleri SAKLI CENNET YAYLA BALI' na taşınmıştır.

Geven balı

Geven bitkisinin Türkiye' de yaşayan 380 türü vardır. Sarımsı, pembemsi, morumsu renkleriyle çiçek açtıklarında, arılar rengi ve kokusu için ziyaret ederler. Arılar diğer bitkilerin yanısıra, ağırlıklı olarak % 80 gibi yüksek bir oranla geven bitkilerini ziyaret etmişse, bu balı geven balı olarak tanımlayarak, diğer çiçek ballarından ayırırız. Balın isim kriterleri polen analizleriyle belirlenir.

Çobanların ilkbahar ve sonbahar aylarında üşüyüp hasta olduklarında, dağ başında geven bitkilerini yaktıkları ve geven dumanının hastalanan küçükbaş hayvanlarla beraber kendilerine de iyi geldiğinden yola çıkılarak, Anadolu' da geleneksel olarak kullanımı yaygındır. Gribal ve solunum yolu hastalıklarında şifası daha belirgin etkidedir.

Çam balı (Süzme salgı balı)

Türkiye' de çam balı üretimi, yalnızca Ege ve Akdeniz bölgesi çam ormanlarında, çam ağaçlarında simbiyoz yaşam süren koşnillerin salgıladığı karbonhidrat salgısından üretilmektedir.

Çam balı üretimine adapte olmuş Muğla ırkı arılar, yaşam döngülerini Ege ve Akdeniz iklim koşullarına ve koşnillerin yaşam biyolojilerine göre sürdürmektedirler. Bizim de SAKLI CENNET ÇAM BALI ürünlerimiz Muğla kızılçam ormanlarından sözleşmeli arıcılarımızla üretilmektedir.

btn_satinal

Tekzen Logo
Saklı Cennet Yağlar

Zeytinyağları

Türkiye’nin en batısında Gökçeada’dan zeytin yağları

Saklı Cennet Süt ve Süt Ürünleri

Süt ve Süt Ürünleri

Türkiye’nin en batısında Gökçeada’da mutlu keçilerin süt ve süt ürünleri

toplu_urunler toplu_urunler toplu_urunler toplu_urunler